Välkommen till Lions Distrikt 101U

Sveriges Lions motto:
För samhällsansvar och livskvalitet.
Vi gör det tillsammans, "We serve"
Var tredje år ordnar Distriktet ungdomsläger

Kommande ungdomsläger blir 2017 i Ängskär

Läs mer om Undomsläger på
Lions Sveriges hemsida


Viking Camp, Ängskär 2014


Första dagen på läger i Ängskär, 20140803


Alla blev bjudna på lunch

Välkomsttal av DG Martina

Läger deltagarna
Denna Web plats är egendom tillhörande Distrikt 101-U Sverige. Ansvarig utgivare: Thorbjörn Bengtsson Webmaster: webmaster@101u-lions.se