Välkommen till Lions Distrikt 101U

Sveriges Lions motto:
För samhällsansvar och livskvalitet.
Vi gör det tillsammans, "We serve"
Distrikt 101-U
Sveriges Lions profilprojekt i Världens Barn, diabetesprojektet i Sri Lanka, har startat ett år tidigare än planerat, då projektet fått medel från Världens Barn-insamlingen Lions medlemmar samlar in till forskningen mot barndiabetes genom en Röda Fjädern-insamling ihop med Barndiabetesfonden. Vi arbetar också tillsammans med 12 organisationer inom ramen för Världens Barn för att ge barnen i världen en bättre framtid.LCIF Lions Clubs International Foundation


Se bildspel i PowerPoint dokument

Se bilspel i film format


Denna Web plats är egendom tillhörande Distrikt 101-U Sverige. Ansvarig utgivare: Thorbjörn Bengtsson Webmaster:
webmaster@101u-lions.se