Lions Club International Distrikt 101u

Distriktsrådet Lions Quest LCIF LCFF BQL Tält projektet Distrikten Sverige Lions För MedlemmarLions Quest

Emotik – Emotionellt lärande i skolan Det har kommit ut en ny bok om hjärnan och om emotionellt lärande i skolan. Läs mer här.

Vill du veta mer om Lions Quest eller vill du som Lions Quest-ansvarig ha möjlighet att mejla broschyren till en eventuell kursdeltagare? Då finns broschyren att ladda ner här. Vill du i ett mejl länka till den bläddringsbara broschyren använder du denna länk. Broschyren finns också att beställa från Lions Quests kontor.


Lions Quest hemsida

Läs om Kurser, Senaste nytt mm

Vart går 10:an för mintrullen?
Jo den går till Lions Quest.

Lions Quests värdegrundsprogram "Tillsammans"
är en satsning för att stärka skolungdom inom områdena etik
och livskvalitet, för att hjälpa ungdom till en uppväxt fri från droger och mobbing.
"Tillsammans" utvecklar färdigheter i att:
- arbeta tillsammans
- visa respekt för andra människor
- ta ansvar
- fatta positiva och sunda beslut
- handskas med konflikter
- sätta upp mål
Din 10:a gör nytta, köp mintrullen.
"Lions Quest"© Denna webb tillhör distrikt 101-U Lions Clubs Sverige
Ansvarig utgivare: Distriktsguvernör Torkel Gille
Maila webbmaster