Lions Distrikt 101u
Hem 101u:s klubbar Distriktsrådet Lions Quest 100 års jubileum LCIF LCFF Tält projektet BQL Sveriges Lions För medlemmar
101u:s klubbar Distriktsrådmöten Lions Quest 100 års jubileum LCIF LCFF Bring Quality to Life Sveriges Lions För medlemmar

Verksamhetsår 2017 - 2018

Lions Quest hemsida

Läs om Kurser, Senaste nytt mm


Vart går 10:an för mintrullen?
Jo den går till Lions Quest.

Lions Quests värdegrundsprogram "Tillsammans"
är en satsning för att stärka skolungdom inom områdena etik och livskvalitet, för att hjälpa ungdom till en uppväxt fri från droger och mobbing. "Tillsammans" utvecklar färdigheter i att:
- arbeta tillsammans
- visa respekt för andra människor
- ta ansvar
- fatta positiva och sunda beslut
- handskas med konflikter
- sätta upp mål
Din 10:a gör nytta, köp mintrullen.