Lions Club International Distrikt 101u

Distriktsrådet Lions Quest LCIF LCFF BQL Tält projektet Distrikten Sverige Lions För MedlemmarLCIF Lions Clubs International Foundation


"Bill Gats och mässling"


Lions Rent Vatten
Katastrofhjälp
En miljard människor saknar rent vatten. Varje dag dör 5 000 barn av kolera och andra vattenburna sjukdomar.
Mammor saknar vatten för att tvätta barnen och smutsiga ansikten lockar flugor som sprider plågsamma ögonsjukdomar.
Många barn missar skolan då de dagligen ska gå långa sträckor för att hämta vatten.

2008 initierade LC Åhus, LC Reng Höllviken och LC Hörby projektet "Lions Rent Vatten" (LRV).
Genom att förse byar, skolor och sjukhus på Tanzanias landsbygd i regionen Morogoro med rent vatten vill LRV förebygga sjukdomar, minska barndödligheten, underlätta vården samt ge byborna livskvalitet och framtidshopp. Målet är att hjälpa 100.000 personer i området Morogoro att få tillgång till rent vatten.
Ger katastrofhjälp genom LCIF.
Varje år delar stiftelsen ut miljoner i anslag till katastrofhjälp. Under de senaste 10 åren har stiftelsen delat ut mer än USD 100 miljoner. Tog fram USD 6 miljoner för jordbävningen i Haiti, USD 15 miljoner efter tsunamin i södra Asien, USD 5 miljoner för projekt kring orkanen Katrina i fyra delstater, USD 3 miljoner för jordbävningen i Kina och USD 3 miljoner efter förödelsen den 11 september, 2001 och assistans till otaliga andra katastrofer. Donatorer kan lita på att medel som anförtros LCIF kommer att stödja insatser som gör skillnad i samhällen och förändrar liv. Projekten genomförs av lokala lionmedlemmar, som ingår i ett nätverk av 1,35 miljoner medlemmar i 208 länder och geografiska områden runtom i världen.
Bildspel

Läs om bl.a.
LCIF program, Gåvor, MELVIN JONES FELLOWSHIP + mycket mera på LCIF web sida
Vanliga frågor om t.ex LCIF-anslag, Katastrofberedskapsanslag, Anslag för samhällsåteruppbyggnad mm.

LCIF stiftelse, film 2,5 min .mp4 format
LCIF ÄR DIN STIFTELSE


Klicka på bilden och kopiera till datornTryck på bilden, Läs om

eller tryck på länken LCI - LCIF© Denna webb tillhör distrikt 101-U Lions Clubs Sverige
Ansvarig utgivare: Distriktsguvernör Torkel Gille
Maila webbmaster