Lions Club International Distrikt 101u

Distriktsrådet Lions Quest LCIF LCFF BQL Tält projektet Distrikten Sverige Lions För MedlemmarDistriktsguvernören information

Ansvarig utgivare: Torkel Gille
Mobiltelefon: 070-5818264
e-post adress: Torkel.gille@telia.com


Org.nr: 80 24 43-6027
Bankgiro: 372-3483
Plusgiro: 82 35 63-2

FÖR SAMHÄLLSANSVAR OCH LIVSKVALITET


Sveriges Lions gör det tillsammans


We serve
Utbildningsdag 101-A + 101-O:
Inbjudan och information
Resultatdokument

Hedersrådet: Hedersrådets båt- och trivselresa 2019

Möte Dag Plats
DRM 1 lördag 1 september 2018 Mötesplatsen, Uppsala
DM 1 lördag 13 oktober 2018 Mötesplatsen, Uppsala
DRM 2 lördag 24 november 2018 Kanonen, Vaxholm
DRM 3 lördag 26 januari First Hotel Park Astoria, Enköping
DK lördag 16 mars Scandic Skogshöjd, Södertälje
DM 2 lördag 4 maj
DRM 4 lördag 18 maj Ängskär


Lions etik

Lions syfte

Lions uppgift
© Denna webb tillhör distrikt 101-U Lions Clubs Sverige
Ansvarig utgivare: Distriktsguvernör Torkel Gille
Maila webbmaster