Välkommen till Lions Distrikt 101U

Sveriges Lions motto:
För samhällsansvar och livskvalitet.
Vi gör det tillsammans, "We serve"

Bring Quality to Life


MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap

Är samlingsnamnet på den aktivitet där Lions i samarbete med MSB.
Tältprojektet startade i Lions Club Råda-Mölnlycke, de kallar projektet ”Bring Quality to Life”.
Projektet har sedan utvecklats till ett projekt för hela Sveriges Lions, klubbar inom Lions i Sverige bestämmer själva om och hur mycket de vill satsa på tälten.
Projektet är ett samarbete med Svenska Räddningsverket och går ut på att Lions samlar in och köper tält som lagras i Räddningsverkets depå i Landvetter och används vid kris- och nödsituationer i världen där Räddningsverket hjälper till. Lions köper in tält i mån av tillgång på ekonomiska medel och ambitionen är att det skall finnas cirka 500 donerade tält i lager hos MSB för att användas vid katastrofinsats. Du kan stödja tältprojektet på bankgiro 785 -7899 märk inbetalningen med ”BQL”, Vill du veta mer kontakta: ird@lions.se (International relations Director)


Lions tält finns att låna

stene

Distriktsmöte 20150926
Beslutades att distriktet köper in 1 nytt tält som är 20 kvm stor, och kommer att förvaras hos LC Knivsta.
Kontakta LC Knivsta för mer information


Det gamla vintertältet ägs av LC Märsta/Arlanda, sommartältet ägas av Distriktet och de förvaltas av LC Sigtuna.
Kontakta LC Sigtuna för mer informationGå till MSB hemsida
Denna Web plats är egendom tillhörande Distrikt 101-U Sverige. Ansvarig utgivare: Thorbjörn Bengtsson Webmaster: webmaster@101u-lions.se